[1]
Rusianti, S., Fatah, A.H. and Mulawi 2019. Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana. Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang. 10, 2 (Dec. 2019), 184-200. DOI:https://doi.org/10.37304/jikt.v10i2.32.