FATAH, A. H.; ASI, N. B.; ANGGRAENI, M. E.; WULANDARI, A.; LATIF, A. Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Dasar Berbasis Web Pada Pokok Bahasan Termokimia. Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang, v. 12, n. 1, p. 56-64, 30 Jun. 2021.