HARIANTO, B.; SYARPIN, S. I-Shibon (I-Spring Hydrocarbon): Innovation Of Interactive Teaching Materials For Class XI MIPA Students Of SMAN 1 Danau Seluluk. Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang, v. 13, n. 2, p. 255-263, 31 Dec. 2022.