RUSIANTI, S.; FATAH, A. H.; MULAWI. Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana. Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang, v. 10, n. 2, p. 184-200, 31 Dec. 2019.