Rusianti, Seni, Abdul Hadjranul Fatah, and Mulawi. 2019. “Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana”. Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang 10 (2), 184-200. https://doi.org/10.37304/jikt.v10i2.32.