Rusianti, S., Fatah, A. H. and Mulawi (2019) “Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana”, Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang, 10(2), pp. 184-200. doi: 10.37304/jikt.v10i2.32.