[1]
S. Rusianti, A. H. Fatah, and Mulawi, “Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana”, JIKT, vol. 10, no. 2, pp. 184-200, Dec. 2019.