Rusianti, Seni, Abdul Hadjranul Fatah, and Mulawi. “Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana”. Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang 10, no. 2 (December 31, 2019): 184-200. Accessed July 18, 2024. https://chem-upr.education/ojs/index.php/JIKT/article/view/32.