1.
Rusianti S, Fatah AH, Mulawi. Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia Pada Buku Kimia Kelas X SMA/MA Terhadap Silabus Kurikulum 2013 Dan Penyusunan Makro Wacana. JIKT [Internet]. 2019Dec.31 [cited 2024Jul.18];10(2):184-00. Available from: https://chem-upr.education/ojs/index.php/JIKT/article/view/32